ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลการะเกด เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 -30 สิงหาคม 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 248 คน