ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
  รายละเอียด : ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 รายละเอียดตามระเบียบวาระที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 271 คน