ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 2/2563
  รายละเอียด : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 267 คน