ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลการะเกด ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 260 คน