ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกดที่ได้รับรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
  รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกดที่ได้รับรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน