ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
  รายละเอียด : ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะทวด -บางปอ,ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 12
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน