ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาแบบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.6
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างระบบประปาแบบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.6 บ้านหัวถนนการะเกด ตำบลการะเกด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทต.การะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน