ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของศพด.การะเกดและปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านศาลาตะเคียน
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานของศพด.การะเกดและปรับปรุงซ่อมแซมศพด.บ้านศาลาตะเคียน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 150 คน