ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง สัดส่วนการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลการะเกด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน