ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นศ 3033 บ้านการะเกด-บ้านท่าขนาน หมู่ที่ 6,5,2,1โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียด : ประกาศโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นศ 3033 บ้านการะเกด-บ้านท่าขนาน หมู่ที่ 6,5,2,1โดยวิธีคัดเลือก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 111 คน