ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 591 คน