ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2558
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558
การยื่นแบบแสดงรายการแและชำระภาษีประจำปี 2558
-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-ภาษีป้าย
-ภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 413 คน