ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
2. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 392 คน