ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด แบบที่สถ.ศพด.2
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด แบบที่สถ.ศพด.2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 419 คน