ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด
  รายละเอียด : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว
หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 368 คน