ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 351 คน