ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลการะเกดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลการะเกดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน