ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายฃื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลการะเกด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน