ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลการะเกด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.)ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน