งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายชื่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.)ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 ต.ค. 2562
2 หลักเกณฑ์และรางวัลการประกวดแข่งขันนางนพมาศ ประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 ต.ค. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
16 ส.ค. 2562
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 ส.ค. 2562
5 ประกาศบัญชีรายฃื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
12 ก.ค. 2562
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 มิ.ย. 2562
7 รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลการะเกด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 มิ.ย. 2562
8 ายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลการะเกดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 มิ.ย. 2562
9 รายงานจำนวนผุ้มาใช้บริการศุนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ทต.การะเกด ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 มิ.ย. 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19