งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 ก.ค. 2564
2 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมในการรับยื่นบัญชีรายรับรายและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
163
02 มิ.ย. 2564
3 ประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
181
27 พ.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
11 พ.ค. 2564
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
236
05 พ.ค. 2564
6 การหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการหาเสียงลงคะแนนใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
03 พ.ค. 2564
7 คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
29 เม.ย. 2564
8 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การเฝ้าระวัง covid 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
11 เม.ย. 2564
9 ประกาศ อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
208
10 เม.ย. 2564
10 ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ดาวน์โหลดเอกสาร
194
25 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26