งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 พ.ค. 2564
2 การหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการหาเสียงลงคะแนนใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 พ.ค. 2564
3 คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 เม.ย. 2564
4 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การเฝ้าระวัง covid 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 เม.ย. 2564
5 ประกาศ อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 เม.ย. 2564
6 ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 มี.ค. 2564
7 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 มี.ค. 2564
8 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลการะเกดที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
24 ก.พ. 2564
9 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 ก.พ. 2564
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกดที่ได้รับรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26