งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
276
21 ก.ย. 2560
132 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
265
07 เม.ย. 2560
133 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลการะเกดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
04 ม.ค. 2560
134 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
355
09 ธ.ค. 2559
135 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
337
06 ธ.ค. 2559
136 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
332
16 พ.ย. 2559
137 รายชื่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีตามเกณฑ์ค้างรับ (กค.) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
10 ต.ค. 2559
138 ประกาศราคากลางโครงการซ่่อมแซมถนนสายการะเกด-ท่าขนาน หมู่ที่ 5,6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
327
26 ส.ค. 2559
139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างร้ิวและเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกดบ้านศาลาตะเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
301
04 ส.ค. 2559
140 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
358
01 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28