งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลิอกฯ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
387
03 ก.ย. 2558
152 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
356
01 ก.ย. 2558
153 ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
357
01 ก.ย. 2558
154 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
334
01 ก.ย. 2558
155 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
340
14 ส.ค. 2558
156 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
14 ส.ค. 2558
157 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข 6) และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
339
10 ส.ค. 2558
158 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
319
10 ส.ค. 2558
159 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
30 มิ.ย. 2558
160 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
23 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28