งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
27 ก.ย. 2556
182 ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่นฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
695
27 ส.ค. 2556
183 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
29 ก.ค. 2556
184 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
554
01 ก.ค. 2556
185 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2556 ประจำปี 2556
414
28 พ.ค. 2556
186 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2556 ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
06 ก.พ. 2556
187 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญฯ สมัยแรก ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
14 ม.ค. 2556
188 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
10 ม.ค. 2556
189 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
878
04 ม.ค. 2556
190 แผ่นประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
562
04 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28