งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่้วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
10 ส.ค. 2564
12 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
10 ส.ค. 2564
13 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
19 ก.ค. 2564
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฯ,สนับสนุนฯ,ติดตตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 มิ.ย. 2564
15 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมในการรับยื่นบัญชีรายรับรายและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
212
02 มิ.ย. 2564
16 ประกาศ ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
234
27 พ.ค. 2564
17 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
11 พ.ค. 2564
18 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
280
05 พ.ค. 2564
19 การหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการหาเสียงลงคะแนนใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
03 พ.ค. 2564
20 คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรีในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
29 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28