งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1/2553 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
08 พ.ย. 2553
222 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
02 ก.ย. 2553
223 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
573
04 ส.ค. 2553
224 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
485
28 ก.ค. 2553
225 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
456
28 ก.ค. 2553
226 งบรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
05 ก.ค. 2553
227 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
01 ก.ค. 2553
228 รายงานการประชุมระเบียบการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
525
17 มิ.ย. 2553
229 ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
461
17 มิ.ย. 2553
230 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
10 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28