งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศรายงานผลและติดตามแผนการพัฒนา ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
543
31 พ.ค. 2553
232 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
31 พ.ค. 2553
233 ประกาศใช้แผนสามปี (2553 -2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
467
31 พ.ค. 2553
234 เผยแพร่รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ครั้งที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
29 พ.ค. 2553
235 งบรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
10 พ.ค. 2553
236 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
10 พ.ค. 2553
237 เผยแพร่รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ครั้งที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
07 เม.ย. 2553
238 เผยแพร่รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ครั้งที่ 4/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
07 เม.ย. 2553
239 งบรับ-จ่าย เดือนมีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
05 เม.ย. 2553
240 เผยแพร่รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ครั้งที่ 3/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
02 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28