งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 งบรับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
08 ธ.ค. 2552
252 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
17 พ.ย. 2552
253 งบรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
05 พ.ย. 2552
254 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
11 ส.ค. 2552
255 ประกาศกรอบพนักงานจ้าง 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
437
18 มิ.ย. 2552
256 ประกาศข้อบัญญัติปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
18 มิ.ย. 2552
257 ประกาศข้อบัญญัติปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
425
18 มิ.ย. 2552
258 เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
18 มิ.ย. 2552
259 ประกาศติดตามและประเมินผลปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
17 มิ.ย. 2552
260 ประกาศการใช้แผนสามปี 2552 - 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
17 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28