งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประชาสัมพันธ์รับโอน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
21 ต.ค. 2563
42 การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
06 ต.ค. 2563
43 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
28 ส.ค. 2563
44 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
25 ส.ค. 2563
45 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ี 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
24 ส.ค. 2563
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
17 ส.ค. 2563
47 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
11 ส.ค. 2563
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
29 ก.ค. 2563
49 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
24 ก.ค. 2563
50 ประกาศผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
22 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28