งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
13 ก.ค. 2563
52 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
02 ก.ค. 2563
53 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
26 มิ.ย. 2563
54 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ี 2 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
23 มิ.ย. 2563
55 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
25 พ.ค. 2563
56 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยวิสามัญ สมัยที่ี 2 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
22 พ.ค. 2563
57 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
342
24 เม.ย. 2563
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
303
17 เม.ย. 2563
59 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยวิสามัญ สมัยที่ี 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
14 เม.ย. 2563
60 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28