งบทดลอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ราชการออกให้ในการติดต่อราชการเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
250
25 มี.ค. 2563
62 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
286
18 มี.ค. 2563
63 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 มี.ค. 2563
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
310
17 มี.ค. 2563
65 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
26 ก.พ. 2563
66 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
251
26 ก.พ. 2563
67 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
18 ก.พ. 2563
68 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
273
29 ม.ค. 2563
69 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
24 ม.ค. 2563
70 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดีน ดาวน์โหลดเอกสาร
256
23 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28