ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซัมเมอร์ส ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 มิ.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
143
16 มิ.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
07 มิ.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 มิ.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดฝังท่อระบายน้ำถนนสายบ้านเกาะทวด-บางปอ,ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมผิวจราจรถนนคอนกรีตซอยปราณสุข ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
24 พ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
13 พ.ค. 2564
7 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำ (คันดิน) แบบชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
193
23 เม.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
183
21 เม.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
09 เม.ย. 2564
10 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17