ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำ (คันดิน) แบบชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 เม.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 เม.ย. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 เม.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือ วัสดุ เอกสารสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 มี.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครสมาชิกท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศท้องถิ่นพร้อมเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
16 มี.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ51-005 บ้านบ้านเกาะทวด-บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 มี.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ก.พ. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ๋อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค5908 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ก.พ. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
23 ก.พ. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16