ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายทำเนียบโครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างุนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นศ3033 บ้านการะเกด-ท่าขนาน หมู่ที่ 6,5,2,1 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคไรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ธ.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและซ่อมเช็คระยะรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ธ.ค. 2564
6 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
64
16 พ.ย. 2564
7 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 ก.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 ก.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ก.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรักษารถตักหน้า-ขุดหลังและเช่าสถานที่สำหรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18