ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายไมตรี กล่อมเกลี้ยง –ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
450
21 พ.ค. 2557
92 ประกาศผลสอบราคาโครงการติดตั้งถังเหล็กกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
523
26 มี.ค. 2557
93 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงตลาดนัดการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
448
19 มี.ค. 2557
94 ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
574
19 ก.ค. 2556
95 ประกาศผลสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด
537
10 ก.ค. 2556
96 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
616
06 มิ.ย. 2556
97 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
06 ก.พ. 2556
98 ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตสายการะเกด-ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
639
05 ก.ย. 2555
99 ประกาศผลสอบราคาติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำของระบบประปา หมู่ที่ 4,ถมดินพร้อมก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
890
12 ก.ค. 2555
100 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
29 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17