ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
497
09 มี.ค. 2552
132 ประกาศผลผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกโรงเรียนวัดท้ายทะล -บางตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
28 ส.ค. 2551
133 ประกาศผลผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหนองนายบัว หมู่ที่ 9 -บ้านนายสุชีพ ทับขัน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
28 ส.ค. 2551
134 ประกาศผลผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเกาะทวด -บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
28 ส.ค. 2551
135 ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะอลูมีเนียม จำนวน 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
666
19 มี.ค. 2551
136 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
500
05 มี.ค. 2551
137 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งถังกรองน้ำเข้าหอสูงและขยายเขตระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
04 ก.ย. 2550
138 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตและท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
04 ก.ย. 2550
139 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการเดินท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
04 ก.ย. 2550
140 ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอบต.การะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
514
04 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17