ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
492
30 มิ.ย. 2550
152 ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ
585
13 มิ.ย. 2550
153 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4 และ7
592
21 พ.ค. 2550
154 ประกาศผลสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
513
18 พ.ค. 2550
155 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายนานางจารี คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7
536
08 พ.ค. 2550
156 ประกาศผลสอบราคาโครงการยกระดับถนนสายบ้านนายเรือย (ม.4) – บ้านนายฉาย (ม.10) หมู่ที่ 4-10
532
08 พ.ค. 2550
157 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนายเคลื่อม – บ้านนางภิรมย์ ประแจ หมู่ที่ 9
536
08 พ.ค. 2550
158 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสี่แยกป่าท่าช้างข้าม – คลองส่งน้ำราชดำริ หมู่ที่ 7,11
536
08 พ.ค. 2550
159 ประกาศผลสอบราคาโครงการขุดคูระบายน้ำสายนานายคงแก้ว - นานายวิน (ตามทางสาธารณะ) หมู่ที่ 5
516
08 พ.ค. 2550
160 ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
481
26 เม.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17