ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 มิ.ย. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
184
01 มิ.ย. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขุดฝังท่อระบายน้ำถนนสายบ้านเกาะทวด-บางปอ,ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมผิวจราจรถนนคอนกรีตซอยปราณสุข ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
24 พ.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
199
13 พ.ค. 2564
15 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำ (คันดิน) แบบชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
219
23 เม.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
207
21 เม.ย. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 เม.ย. 2564
18 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
45
26 มี.ค. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือ วัสดุ เอกสารสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
263
16 มี.ค. 2564
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครสมาชิกท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศท้องถิ่นพร้อมเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
16 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17