ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ51-005 บ้านบ้านเกาะทวด-บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
208
04 มี.ค. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
216
25 ก.พ. 2564
23 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ๋อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค5908 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
24 ก.พ. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
205
23 ก.พ. 2564
25 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
15 ก.พ. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 ก.พ. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 ก.พ. 2564
28 ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
212
04 ก.พ. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ซัมเมอร์ส หมู่ที่ 9 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
207
27 ม.ค. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งซัมเมอร์สของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
27 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17