ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงานและโต๊ะเหล็ก) กองสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
207
26 ม.ค. 2564
32 ประกาศผลการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมอร์ส)เพื่อใช้ระบบประปาอนามัยและประปา ช.ส. หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
207
25 ม.ค. 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งซัมเมอร์สของระบบประปาอนามัยและประปา ช.ส. หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
206
25 ม.ค. 2564
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
22 ม.ค. 2564
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.51-005 สายบ้านเกาะทวด-บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะทวด ตำบลการะเกด กว้าง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยก ดาวน์โหลดเอกสาร
212
22 ม.ค. 2564
36 ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านการะเกด-ท่าขนาน ม.6,5,2,1 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
197
20 ม.ค. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุก เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนสายท่อบล็๋อคคลองลัด-บ้านนางเนย หมู่ที่ 3 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
204
19 ม.ค. 2564
38 ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อขยายไหล่ทางถนนคสล.สายวัดท่าลิพง -โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง และปรับปรุงซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเส้นทางหลัก เขตชุมชนหนาแน่นในเขตพื้นที่ตำบลการะเกด จำนวน 6 สา ดาวน์โหลดเอกสาร
210
19 ม.ค. 2564
39 ประกาศผลการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
18 ม.ค. 2564
40 ประกาศผลการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
208
14 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17