ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
218
11 ม.ค. 2564
42 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการเช่าพื้นที่เว็ปไซต์และค่าโดเมนเนมรายปี ดาวน์โหลดเอกสาร
210
30 ธ.ค. 2563
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
24 ธ.ค. 2563
44 ประกาศประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านนา เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
299
19 พ.ค. 2563
45 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านนพผล ตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
289
19 พ.ค. 2563
46 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวถนนการะเกด ตำบลการะเกด เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
291
19 พ.ค. 2563
47 ประกาศผลประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเคียนด้วน-บ้านหัวลาน (เขตตำบลเคร็ง) หมู่ที่ 11 บ้านศาลาตะเคียน ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
291
12 พ.ค. 2563
48 ประกาศผลประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน นศ 3033 บ้านการะเกด-ท่าขนาน หมู่ที่ 6,5,2,1 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
291
07 พ.ค. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.การะเกดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
16 เม.ย. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.3 ต.การะเกด (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
291
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17