ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.8 ต.การะเกด (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
284
09 เม.ย. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ม.2 ต.การะเกด (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
16 มี.ค. 2563
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ๋อมแซมถนนสายคลองช้าง-สะพาน อบจ. ม.7 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
285
07 ก.พ. 2563
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางเหมงราม- คลองล้อมป่า ม.12 ต.การะเกดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 ก.พ. 2563
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานายปรีชา-สามแยกบ้านนางประดับ ม.1ต.การะเกดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
255
15 ม.ค. 2563
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ๋อมแซมถนนสายนาหลวง-บ้านนายจำรัส ม.9 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
15 ม.ค. 2563
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านนางช่วย - นาหลวง ม.10 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
15 ม.ค. 2563
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านป่ากล้วย - บ้่านพรุใหญ่-บ้านนายมา ม.5 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
10 ม.ค. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกถนน 408 (นางราย)-โคกโหนด ม.4 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
287
10 ม.ค. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเรื้อย-บ้านนายฉาย ม.4,10 ต.การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
241
23 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17