ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู่ที่ 10 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
357
22 มี.ค. 2560
72 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู๋บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านพร้าหัก หมู๋่ที่ 2 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
331
15 มี.ค. 2560
73 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองช้างแล่น หมู๋่ที่ 10 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
328
15 มี.ค. 2560
74 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
326
27 ธ.ค. 2559
75 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader -Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน ดาวน์โหลดเอกสาร
379
08 ก.ค. 2559
76 ประกาศผลประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ดาวน์โหลดเอกสาร
433
11 เม.ย. 2559
77 ประกาศผลประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
420
20 พ.ย. 2558
78 ประกาศผลประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านการะเกด-บ้านท่าขนาน หมู่ที่ 5,3 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
434
20 พ.ย. 2558
79 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
385
18 พ.ย. 2558
80 ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
429
08 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17