ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
466
28 ม.ค. 2558
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
05 ม.ค. 2558
83 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์สินค้าชุมชนตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
465
15 ธ.ค. 2557
84 ประกาศผลสอบราคาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้ิงกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
04 พ.ย. 2557
85 ประกาศผลสอบราคาโครงการจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
479
31 ต.ค. 2557
86 ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด หมู่ที่ 4 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
437
29 ต.ค. 2557
87 ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด-ท่าขนาน ดาวน์โหลดเอกสาร
437
29 ต.ค. 2557
88 ประกาศผลสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. ซอยคลองการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
445
09 มิ.ย. 2557
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
04 มิ.ย. 2557
90 ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายบ้านนายมณี หลวงทิพย์รินทร์ –บ้านนางสาวอุไร บุญช่วย หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
453
21 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17