ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
408
14 ก.ย. 2559
32 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ 4,12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
408
14 ก.ย. 2559
33 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อ เท่ากัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
448
03 มิ.ย. 2559
34 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน ดาวน์โหลดเอกสาร
430
26 พ.ค. 2559
35 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนสายบ้านนายทวี-บ้านบางปอ หมู่ที่ 1 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
430
25 พ.ค. 2559
36 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านดอนโด-โรงสุบน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
404
25 พ.ค. 2559
37 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อ เท่ากัน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
14 มี.ค. 2559
38 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
405
14 มี.ค. 2559
39 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
09 มี.ค. 2559
40 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
09 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12