ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 8 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
381
02 มี.ค. 2559
42 ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (ฺ Loader Backhoe) ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
383
04 ก.พ. 2559
43 ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
01 ก.พ. 2559
44 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อ เท่ากัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
377
22 ม.ค. 2559
45 ประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
362
22 ม.ค. 2559
46 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
351
20 ม.ค. 2559
47 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์และติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับหลังเก๋งพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
358
15 ม.ค. 2559
48 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง (Loader Backhoe) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด 4 ล้อเท่ากัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
366
15 ม.ค. 2559
49 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไสขาว หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
379
04 พ.ย. 2558
50 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเคียนด้วน หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
383
04 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12