ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
387
04 ก.ย. 2558
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นโด (บ้านการะเกด 1) หมู่ที่ 5 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
379
02 ก.ย. 2558
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านจัดสรร 1 (บ้านป้าเหนียว) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
366
02 ก.ย. 2558
64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านจัดสรร 2 (บ้านนายเหิม) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
358
02 ก.ย. 2558
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านจัดสรร 3(บ้านนายจินดา ) หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
361
02 ก.ย. 2558
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายสุรศักดิ์ (บ้านการะเกด3) หมู่ที่ 5 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
368
02 ก.ย. 2558
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยปากโอ (บ้านการะเกด 2) หมู่ที่ 5 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
357
02 ก.ย. 2558
68 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอนามัย หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
386
02 ก.ย. 2558
69 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
437
22 เม.ย. 2558
70 ประกาศสอบราคาโครงการยกระดับถนนสายโรงเรียนวัดท้ายทะเล-บางตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
447
23 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12