ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
448
23 มี.ค. 2558
72 ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนสายโรงเรียนวัดท้ายทะเล-บางตะเคร็ง หมู่ที่ 12 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
349
20 มี.ค. 2558
73 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
02 ก.พ. 2558
74 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
472
03 ธ.ค. 2557
75 ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์สินค้าชุมชนตำบลการะเกด ม.6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
477
26 พ.ย. 2557
76 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
368
24 พ.ย. 2557
77 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์สินค้าชุมชนตำบลการะเกด หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
323
18 พ.ย. 2557
78 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนา-บ้านเกาะทวด หมู่ที่ 9,10 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
518
03 พ.ย. 2557
79 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
510
16 ต.ค. 2557
80 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายการะเกด-บ้านเกาะทวด หมู่ที่ 9,10 ตำบลการะเกด ดาวน์โหลดเอกสาร
336
16 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12