ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประเพณีลอยกระทง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 จะมีการประกวดนางนพมาศ อายุระหว่าง 15 - 20 ปี และประกวดกระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 591 คน