ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลการะเกด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 228 คน