ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานงบทดลอง งบรับ-จ่ายเงินสด และอื่นๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2551
  รายละเอียด : งบทดลอง งบรับ-จ่าย เงินสด กระดาษทำการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย(จ่ายจากรายรับ) และหมายเหตุ 1 2 3
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 511 คน