ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงฯ (เขตเลือกตั้งที่ 2)
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลการะเกด เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 277 คน