ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคไรน่า 2019
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคไรน่า 2019
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน